Otevřená obec

Pro dobrou správu města je důležité, aby se do práce radnice zapojovala široká veřejnost. Má-li být účast lidí na rozhodování užitečná a všestranně přínosná, potřebujeme všichni mít kvalitní a přehledné informace. Proto chceme být maximálně otevření a vstřícní. Připravíme rozklikávací rozpočet obce a jím zřizovaných příspěvkových organizací a firem. Občan má možnost rozkliknout si jednotlivé výdaje až na konkrétní doklad či fakturu. (příklad - Otevřené město )

Navrhni úpravu