Martin Mazuch, Dis.

Martin Mazuch se narodil 13. 12. 1985 a v Katovicích žije přibližně od přelomu tisíciletí. Vystudoval Střední průmyslovou školu v Písku, obor výpočetní technika. Následně získal vzdělání v oboru obraz a zvuk v audiovizuální tvorbě na filmové škole v Písku. Aktuálně pracuje jako kameraman a střihač v regionální televizi. Mezi jeho koníčky patří motorsport, kynologie, novodobá historie a spolková činnost. Rád by se věnoval větší podpoře spolků, kulturnímu vyžití, lepšímu zpřístupnění obce občanům a jejich zapojení do důležitých rozhodnutí.

Navrhni úpravu