Kultura

Podpoříme aktivní občanské spolky, jak finančně a materiálně, tak vhodným zázemím. Vyhledáme pro vás vhodný prostor, kde se budete moci zdarma scházet ve vhodném prostředí. Také budeme pořádat více kulturních akcí pro mladé. Nezapomeneme však ani na udržování tradic a kulturních zařízení.

Významné jsou pro nás investice do turistiky. Chceme cyklostezku do Strakonic, informační tabule a naučnou mobilní aplikaci. Aby měla turistika smysl, prosadíme renovaci křížů, kapliček a výstavbu nových pamětních a naučných desek. Pro našince pak zřídíme pravidelné promítání v kině.

Navrhni úpravu