Zapojení občanů do rozhodování

Pořádání pravidelných neformálních setkání zastupitelů s veřejností a diskuze o problémech občanů či možnostech rozvoje obce, takzvané “na kafe se zastupitelem”. Pořádání anket, veřejnost jako poradní hlas při rozhodování. Modernizace webových stránek, diskuzní fórum.

Navrhni úpravu