Participativní rozpočet

Obecní úřad vyčlení část finančních prostředků na projekty občanů Katovic. V anketním hlasování pak občané vyjadřují svou podporu pro jednotlivé projekty. Každý hlas má určitou finanční hodnotu. Jako příklad lze uvést projekty realizované v jiných městech. Vybavení školky, oprava chodníku či kanalizace, stavba veřejně prospěšného zařízení, zřízení odpočinkové zóny a podobně.

Navrhni úpravu