Bc. Jiří Zemen

Bc.Jiří Zemen (* 5.9.1989 ve Strakonicích) je zaměstnán jako revírník u státního podniku Lesy ČR.

V roce 2014 úspěšně dokončil bakalářský studijní program v oboru Provoz a řízení myslivosti na ČZU v Praze.

V rámci celoživotního vzdělávání se zabývá problematikou chřadnutí českých lesů. Ve volném čase se věnuje myslivosti, včelaření a kynologii.

Navrhni úpravu