OTEVŘENÉ A TRANSPARENTNÍ KATOVICE

OTEVŘENÉ A TRANSPARENTNÍ KATOVICE

OTEVŘENÉ A TRANSPARENTNÍ KATOVICE!

Pro dobrou správu obce je důležité, aby se do práce radnice zapojovala široká veřejnost. Má-li být ovšem účast lidí na rozhodování užitečná a všestranně přínosná, potřebujeme mít všichni kvalitní a přehledné informace. Chceme proto být maximálně otevření a vstřícní. Jako vzor nám může sloužit Nové Město na Moravě, podívejte se, co všechno tamní samospráva zveřejňuje. Na základě tohoto vzoru:

➡️připravíme rozklikávací rozpočet městyse a jím zřizovaných příspěvkových organizací a firem. Občan bude mít možnost rozkliknout si jednotlivé výdaje až na konkrétní doklad či fakturu.

➡️přejdeme na transparentní bankovní účty, každý se tak bude moci podívat, jak se hospodaří a jaké jsou aktuální příjmy a výdaje.

➡️zveřejníme veškeré smlouvy uzavřené obcí, ne jen ty nad 50.000 Kč. Veřejnost tak bude mít možnost kontrolovat hospodárnost nakládání s financemi a majetkem a také srovnávat, za jakou cenu pořizují srovnatelné zboží nebo služby ostatní úřady.

➡️materiály pro jednání zastupitelstva zveřejníme předem, a to všem občanům bez výjimky. Občané musí mít možnost přijít na všechna jednání zastupitelstva, která budou zároveň vysílána online pomocí internetu.

➡️staneme se členy sdružení Otevřená města a navážeme spolupráci s ostatními stejně smýšlejícími obcemi, se kterými si budeme vyměňovat zkušenosti

Pokud obec dobře hospodaří, nemá se za co stydět a pokud hospodaří špatně, občané na to velmi rychle přijdou. Jak se vám to libí? Také chcete otevřené Katovice? Pojďte do toho s námi a volte Katovice 2.0 !

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu