Participativním rozpočtem pomůžeme cílenému rozvoji obce

Participativním rozpočtem pomůžeme cílenému rozvoji obce

Rozhodujte o tom, do čeho budeme v Katovicích investovat!

V zastupitelstvu zavedeme tzv. participativní rozpočet. Co to znamená? Obec uvolní z rozpočtu částku, na které se zastupitelstvo předem dohodne. Každý z občanů si může přihlásit svůj veřejně prospěšný projekt (samozřejmě můžou i spolky) a ucházet se tak o část z vyčleněných peněz. Nebojte, se zpracováním projektů pomůže úřad, který zároveň posoudí realizovatelnost a udržitelnost projektu - rozhodně nebudeme plýtvat prostředky z daní nás všech. Záměry, které projdou tímto posouzením budou zařazeny do hlasování. O tom, které projekty se nakonec budou realizovat rozhodnete vy, občané obce. Budete mít možnost udělit několik hlasů a podpořit i více projektů, které se vám zalíbí. Každý váš hlas bude mít konkrétní nominální hodnotu.

Kromě toho který projekt se bude realizovat se tak rozhodne i o tom, kolik se na daný projekt uvolní peněz. Dostanete tak možnost podpořit různé projekty, od nákupu nových hadic pro hasiče, přes stavbu dětského hřiště, odpočinkové zóny, pořádání dětského dne či sportovního turnaje až po opravu chodníku, vysazení stromů nebo opravy fasády na místním kostele.

Co si o tom myslíte? Jaký projekt byste rádi realizovali v Katovicích vy?

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu