Katovice 2.0 modernější a otevřenější obec

Katovice 2.0 modernější a otevřenější obec

Vážení návštěvníci našeho webu, dovolte, abychom i my využili možnosti zde prezentovat naši kandidátní listinu, která bude na vašich volebních lístcích označena číslem 2. Toto číslo, které nám bylo vylosováno, se skvěle hodí k našemu názvu. Označením Katovice 2.0 chceme dát najevo, že bychom chtěli posunout městys a jeho chod do další, moderní a otevřenější verze. K lepšímu fungování městyse využijeme nové a moderní technologie, lépe zpřístupníme veškeré informace na novém, moderním a uživatelsky přívětivém webu, zefektivníme práci městských služeb a v neposlední řadě zapojíme občany Katovic do rozhodování o důležitých tématech. Chceme například, aby obec přešla k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky obce utrácejí. Důležitým nástrojem pro zapojení občanů do rozhodování je i participativní rozpočet. Vyčleníme z rozpočtu finanční prostředky určené na projekty Vás občanů. O tom který projekt se nakonec bude realizovat rozhodnete hlasováním.

Myslíme si, že směr obce nemá udávat pouze 13 zvolených zastupitelů, tím čtrnáctým a neméně důležitým zastupitelem jste Vy, občané, kteří v Katovicích žijete. Naším cílem je navázat na dobrou práci předchozích zastupitelů a posunout obec moderním směrem, abychom se stali obcí, kde má každý možnost prožít svůj život naplno. Hlavními pilíři našeho programu jsou: dostupné bydlení, kvalitní kulturní život, kvalitní vzdělávací systém, dostupnost pracovních příležitostí v rámci možností, sportovní vyžití a v neposlední řadě kvalitní služby.

Z těchto pilířů lze vytáhnout některé nejzásadnější věci. Chceme, aby obec generovala nové stavební parcely, od věci by nebyla ani výstavba nových bytových domů, které by sloužily jako startovací bydlení pro mladé rodiny a vyřešili by kritickou situaci v oblasti bydlení. V oblasti kultury budeme více podporovat spolkový život, využívat zapomenuté prostory pro aktivní i pasivní odpočinek občanů a pořádat více akcí nejen pro seniory, ale také pro mladší generace. V oblasti vzdělávání je důležité zajistit pro naše děti moderní školní pomůcky, kvalitní sportoviště a více mimoškolních aktivit. Pokud se zaměříme na kvalitní služby, lze jednoznačně zdůraznit několikaletou absenci zubního lékaře, možnost svozu odpadů zdarma v případě efektivního třídění v domácnosti či zlepšení spojů autobusové, vlakové a městské hromadné dopravy a případné jízdné zdarma. Zasadíme se také o bankomat v obci, který jistě ocení nejen občané, ale také turisté. Toto je jen malá část důležitých témat, kterým se v případě našeho zvolení budeme věnovat. Podrobnosti naleznete na webové stránce katovice20.cz nebo na facebooku Katovice 2.0. V případě nejasností či dalších námětů nás neváhejte kontaktovat na ….Pokud nám dáte hlas, slibujeme, že i vy budete u toho! Zapojit občany do rozhodování je totiž jednou z našich priorit, které se budeme držet.

Děkujeme za Vaši důvěru, naložíme s ní zodpovědně.

Martin Mazuch

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu